Dịch vụ

  

 

 

Công ty Cổ phần Minh Long Châu (MLC) cung cấp các dịch vụ sau:

 
- vấn & đăng thương hiệu sản phẩm.
- vấn & xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm.
- vấn & xin giấy phép đăng thực phẩm chức năng với Bộ Y Tế.
- vấn & xin giấy phép phân phối tốt thuốc với Sở Y Tế (TP.HCM).

 

BÀI VIẾT NỔI BẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH LONG CHÂU (MLC)
30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: (84-8) 39919708 - Fax: (84-8) 39919707

Email: mlc@minhlongchau.com - Website: www.minhlongchau.com